Til- og frakørsel <50> Hørning lukker i tre måneder

Foto: Vejdirektoratet.
dato

Fra den 1. juni til den 15. september spærrer Vejdirektoratet for til- og frakørsel <50> Hørning på E45 Østjyske Motorvej ved Aarhus. Spærring skyldes, at ramperne skal bygges om, så der kan blive plads til et 3. spor på motorvejen.

Vejdirektoratet er i gang med at udvide E45 omkring Aarhus med et 3. spor. I den forbindelse skal nødspor og kørebaner omkring til- og frakørselsramperne udbygges.

Da arbejdsforholdene er særligt snævre, er Vejdirektoratet nødt til at lukke for til- og frakørsel <50> Hørning i tre måneder. Det betyder, at trafikanter, der skal af eller på motorvejen her, må ud på en større omkørsel.

Trafikale konsekvenser
Vejdirektoratet spærrer for til- og frakørsel <50> Hørning i begge retninger i følgende tidsrum:

  • Fra lørdag den 1. juni 2024 til søndag den 15. september 2024

Trafikanter må i perioden ud på en større omkørselsrute via Genvejen og Aarhus Syd Motorvejen. Der vil være skiltet for omkørslen.

Der må forventes kødannelse i myldretiden samt forlænget rejsetid på grund af omkørsel på cirka fem kilometer ekstra. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.