Studieadjunkter med sideløbende arkitektfaglig beskæftigelse til Arkitektskolen Aarhus

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Arkitektskolen Aarhus opslår et antal stillinger som studieadjunkt med sideløbende arkitektfaglig beskæftigelse. Der er tale om deltidsstillinger med fokus på undervisning på skolens bachelor- og kandidatuddannelse.

Arkitektskolen uddanner arkitekter på højeste niveau og er blandt en af Europas mest ansete arkitektskoler. Skolens fundament har rod i en skandinavisk arkitekturtradition, hvor social ansvarlighed, rumlig forståelse og håndværk vægtes højt. Og den position ønsker vi at styrke yderligere.

For at løfte ambitionen om at tilbyde skolens studerende en tættere og gennemgående kontakt med arkitektfagets praktikere, søger vi dygtige arkitekter med erfaring fra praksis såvel som erfaring fra undervisning, der kan bidrage til at udvikle uddannelsen med udgangspunkt i skolens pædagogik og didaktik indenfor skolens overordnede vision ”Engagtig through Architecture”.

Ansøgere til stillingen forventes at deltage i videreudviklingen af arkitektuddannelsen og sikre det begrebslige, arkitektfaglige og metodiske grundlag. Dette grundlag sikrer skolens studerende en god og fagligt ambitiøs start på uddannelsen og er forudsætningen for, at Arkitektskolen Aarhus også i fremtiden kan uddanne stærke kandidater.

Vi ønsker stillingerne besat fra den 1. september 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Stillingerne

Studieadjunkturer med sideløbende arkitektfaglig beskæftigelse er tidsbegrænsede undervisningsstillinger på deltid (25-50%) med arbejdssted på Arkitektskolen Aarhus og indbefatter:

  • Ugentlig undervisning på bachelor- eller kandidatuddannelsen i samarbejde med skolens uddannelseschef, uddannelseskoordinatorer og videnskabelige medarbejdere.
  • Udvikling af undervisning, herunder kurser og netværk med relevante institutioner nationalt såvel som internationalt i forhold til stillingens fokus.
  • Deltagelse i generelle opgaver til gavn for institutionen som helhed, herunder bedømmelser, optag af nye studerende samt andre udviklingsprojekter på institutionsniveau.

Ansættelserne er tidsbegrænsede til seks år. I forbindelse med ansættelserne kan studieadjunkter med sideløbende arkitektfaglig beskæftigelse kvalificere sig til bedømmelse som studielektor. 

Løn og ansættelsesvilkår efter AC-fællesoverenskomsten.

Dine kvalifikationer

Arkitektskolen søger medarbejdere med høj faglighed og erfaring fra praksis, gode pædagogiske kompetencer samt evner og lyst til at formidle og samarbejde.

Det forventes ligeledes, at ansøgere har sproglige forudsætninger for at kunne varetage undervisning på enten dansk eller engelsk og kan formulere sig klart inden for fagområdet på et af de to sprog i både skrift og tale.

Det er forventningen, at man i løbet af ansættelsen lærer dansk på brugsniveau.

Ansøgere skal derudover kunne dokumentere:

  • Afgang fra en anerkendt arkitektuddannelse
  • Minimum tre års praktisk erfaring fra ansættelser eller selvstændigt virke som arkitekt samt nuværende arkitektfaglig beskæftigelse på tegnestue eller anden relevant arkitektfaglig praksis
  • Undervisningserfaring inden for fagområdet.

Hvad vi tilbyder

På Arkitektskolen Aarhus tilbyder vi et kreativt og innovativt forsknings- og undervisningsmiljø. Som arkitekturinstitution har vi en lang tradition for at dyrke en lokal tilgang til arkitekturen, samtidig med at vi også har et stærkt internationalt fokus.

Vi er i 2021 flyttet ind i Danmarks første nybyggede arkitektskole i hjertet af Aarhus med stærkt udvidede værkstedsfaciliteter, som bidrager til at styrke vores praksisorienterede undervisning og mulighederne for at eksperimentere med materialer og byggetekniske løsninger. Se skolens faciliteter

Som ansat på Arkitektskolen Aarhus vil du komme til at indgå i mange kollegiale sammenhænge, både i større og mindre grupper. Vi tror på, at vi med gensidig anerkendelse og fokus på samarbejde kan skabe de bedste rammer for en attraktiv og levende arbejdsplads.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingerne kan rettes til uddannelseschef Rasmus Grønbæk Hansen på +45 8936 0237 eller rh@aarch.dk.

Ansøgningsfrist og ansættelsesprocedure

Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023 kl. 12.00, hvor ansøgningen skal være modtaget digitalt via skolens hjemmeside.

Sammen med din ansøgning skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau
  • CV
  • Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle praksis (Max 20 MB)

I forbindelse med samtalen kan der blive indhentet referencer på den kandidat, som vi forventer at tilbyde ansættelse til.

Alle interesserede opfordres til at søge stillingen uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Bemærk venligst, at stillingerne bliver slået op og vil blive besat i overensstemmelse med forskningsministeriets Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Shortlisting

Arkitektskolen Aarhus benytter sig af shortlisting. Shortlisting betyder, at kun de ansøgere, der ud fra en samlet vurdering bedst matcher arkitektskolens behov, sendes videre til en faglig bedømmelse. Sorteringen sker i henhold til opslagets formelle og faglige krav til ansøgerne. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt deres ansøgning er blevet shortlistet til bedømmelse.

Derefter vil et bedømmelsesudvalg gennemgå de udvalgte ansøgere i relation til den specifikke stilling.

Vores vision

På Arkitektskolen Aarhus mener vi, at arkitektur skal påvirke verden og skabe bæredygtige rammer for de mennesker, der lever i den. Derfor uddanner vi arkitekter, der med nye ideer og relevante løsninger kan skabe værdi for fællesskabet i en foranderlig verden. En verden, der i stigende grad udfordrer os til at tænke kreativt for at eksistere, for at bo og for at trives.

Vi gør det ved at arbejde tæt sammen med andre faggrupper, ved at omfavne nye teknologier, ved at vove eksperimentet og ved konstant at tilegne os nye færdigheder.

Igennem vores kunstneriske tilgang finder vi nye veje. Gennem videnskabelige undersøgelser finder vi nye svar. Og gennem praktisk udførelse bliver vores teoretiske viden til faglig kunnen.

Vores ambition er at være en skandinavisk eliteinstitution for arkitekturudvikling. Vi vil uddanne de bedste arkitekter ved at optage de mest egnede – de mest talentfulde og motiverede studerende.

Vi tager ansvar for og engagerer os i det samfund, vi er en del af.

Engaging through Architecture

Læs mere om skolen på aarch.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarch.dk/studieadjunkter-med-sideloebende-arkitektfaglig-beskaeftigelse-til-arkitektskolen-aarhus-2/

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838608

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet