Årsmøde 2022


Nyheden er fra KHIF Håndbold

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30

i klublokalet Koltvej 45


Mød op og vær med! Bliv opdateret på hvad der sker i din håndboldklub, giv din mening til kende og få dine ideer ført ud i livet!


Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra afdelingsbestyrelsen
  • Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  • Handlingsplan for det kommende år
  • Budget for det kommende år
  • Indkomne forslag (sendes til lzaupper@icloud.com senest 21.02 2022)
  • Valg til bestyrelsen. Der er brug for flere bestyrelsesmedlemmer, da der er 3 medlemmer, der forlader bestyrelsen. Derfor opfordres nye til at melde sig.


Kilde: KHIF Håndbold